FOSİLLƏR

Bitki və canlıların daşlaşmış qalıqları hər şeyin təkamül mexanizmləri əsasında deyil, Allah tərəfindən yaradıldığını sübut edir

Bu canlılar yaradılmış bütün canlılar kimi milyonlarla ildir ki, heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıblar. Allah bütün canlıları olduqları kimi qorumuşdur. Bu da təkamülün həyata keçmədiyinin və bütün canlıların Uca Allah tərəfindən yaradıldığının sübutudur.